6562 Nối trục Technic, 1 đầu cố định trục, 1 đầu trượt – 10 cái

10,000