Cảm biến đo nhiệt độ NCIR dùng ic MLX90614

500,000