0909644646 62/1E Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, HCM sales@3dfactory.vn
images-1
imagesdownloaddownload

Driver stepper A4988

50,000 

Product Description

Mạch điều động cơ mô tơ bước A4988 là 1 mạch vi bước lưỡng cực điểu khiển motor bước Allegro’s A4988. Driver cho phép điểu chỉnh cường độ dòng điện, chức năng bảo vệ quá tải dòng điện và nhiệt độ, và 5 độ phân giải vi bước khác nhau (thấp nhất 1/16 bước). Hoạt động từ 8 – 35 V và có thể cung cấp lên đến xấp xỉ 1 A trên mỗi giai đoạn mà không cần tản nhiệt (được đo ở mức 2A trên mỗi cuộn với đầy đủ bộ làm mát).

The A4988 stepper motor driver carrier is a breakout board for Allegro’s A4988 microstepping bipolar stepper motor driver. The driver features adjustable current limiting, overcurrent and overtemperature protection, and five different microstep resolutions (down to 1/16-step). It operates from 8 – 35 V and can deliver up to approximately 1 A per phase without a heat sink or forced air flow (it is rated for 2 A per coil with sufficient additional cooling)