Máy In 3D LCD SLA Frozen Transform – Kích thước lớn nhất 400mm

65,000,000