Nhựa PLA 7 Sắc Cầu Vồng Cho Máy In 3D Công Nghệ FDM

700,000